Jesteś tutaj

Wersje systemu

Niezależnie od wybranej wersji, wszystkie dane dostępne są z dowolnego miejsca na świecie - połączenie jest szyfrowane i zabezpieczone indywidualnym hasłem.

Wersja ONLINE (SaaS)

System zainstalowany jest na specjalnie zabezpieczonych serwerach YourVision, co oznacza brak kosztów początkowych. Użytkownik uiszcza jedynie stałą opłatę miesięczną, zależną od liczby użytkowników. Abonament obejmuje: nielimitowaną pojemność konta, zdalne szkolenie instruktażowe, kopie bezpieczeństwa, aktualizacje systemu, helpdesk - pomoc drogą telefoniczną oraz mailową.

Wersja SERVER

System instalowany jest w firmie na wskazanym serwerze, a jego wdrożenie to jednorazowa inwestycja. Sam proces wdrożenia obejmuje instalację i konfigurację systemu, szkolenie instruktażowe, roczny pakiet gwarancji i aktualizacji systemu oraz helpdesk - pomoc drogą telefoniczną oraz mailową. Oferujemy również możliwość wykonywania codziennych zdalnych kopii zapasowych, które automatycznie zabezpieczą dane systemu CRM w razie awarii serwera.