Firmao

CRM Vision

Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez większość średnich i dużych przedsiębiorstw, ale również przez nieco mniejsze firmy, są systemy CRM (Customer Relationship Management), które ogólnie mówiąc pomagają w zarządzaniu relacjami z klientami. Istotą takich systemów jest gromadzenie jak największej ilości informacji związanych z potrzebami wszystkich klientów danego przedsiębiorstwa, a następnie wykorzystywanie ich do efektywnej współpracy z tymi klientami.

Jak wynika z argumentów przedstawionych przez dr inż. Henryka Wyrębka z Akademii Podlaskiej w Siedlcach w jego pracy Wdrażanie systemu CRM w firmie handlowej – etap wyboru oprogramowania jednym z kluczowych etapów wdrażania systemów CRM jest wybór odpowiedniego modelu oprogramowania.

Zatem tworzenie indywidualnych systemów CRM uwzględniających specyficzne charakterystyki poszczególnych działalności oraz świadczenie usług implementacji tych systemów w firmach będą zdecydowanie przyczyniać się do podejmowania decyzji o wprowadzeniu takiego systemu, a także podnosić jakość obsługi klientów tych firm, dzięki czemu poprawie będzie ulegała ogólna jakość życia gospodarczego. Te oraz inne korzyści płynące z wykorzystywania systemów CRM zostały także przedstawione w opracowaniu autorstwa Marcina Krzyżanowskiego CRM – Informatyczny system zarządzania klientami

Ponadto oferowanie opisanych wyżej usług za pośrednictwem Internetu przyczyni się z jednej strony do obniżenia kosztów stworzenia systemów, a z drugiej strony zwiększenia grupy potencjalnych nabywców tych systemów i usług z nimi związanych.